Įmonių sąrašas

Trakų suaugusiųjų mokymo centras

Birutės g. 42, 21001 Trakai

(8 528) 51619
         

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Įmonės kontaktai

Telefonas
(8 528) 51619
Tinklalapis
www.tsmokykla.lt
El. paštas
info@tsmokykla.lt
Direktorė
Daiva Gribauskienė
Įmonės kodas
303085806

Trakų suaugusiųjų mokymo centras

Trakų suaugusiųjų mokymo centre vykdomos šios formaliojo švietimo programos:
- suaugusiųjų pagrindinio ugdymo;
- suaugusiųjų vidurinio ugdymo.

Mokykloje mokomasi grupine neakivaizdine ir grupine nuotoline mokymosi formomis.
Mokymo kalba lietuvių, bei tautinės mažumos kalbomis lenkų bei rusų.

Suaugusiųjų pagrindinis ugdymas

Mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, ir asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, bet pageidaujantys pakartotinai mokytis kai kurių dalykų ar dalykų modulių pagal Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1049.

Suaugusieji pagrindinį išsilavinimą gali įgyti mokydamiesi grupinio neakivaizdinio mokymosi forma.

Mokiniai mokosi pasirinktą dorinio ugdymo dalyką – etiką arba tikybą.

Suaugusiųjų vidurinis ugdymas
Suaugusieji vidurinį išsilavinimą gali įgyti mokydamiesi grupine neakivaizdine, grupine nuotoline ir savarankiška mokymosi formomis.

Vidurinis ugdymas 11-12 mokyklos klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1392.

Mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, ir asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, bet pageidaujantys pakartotinai mokytis kai kurių dalykų ar dalykų modulių pagal Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1049.

Socialinių įgūdžių ugdymo programa
Nuo kitų mokslo metų formuosime jaunimo iki 21 metų amžiaus, turinčio didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, ir baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, adaptuotą pagrindinio ugdymo arba specialiąją pagrindinio ugdymo programą klasę, ugdomą pagal Socialinių įgūdžių ugdymo programą, kuri susideda iš bendrojo ugdymo dalykų, specialiesiems ugdymosi poreikiams skirtų veiklų bei siūlysime praktinę, pažinties su siuvėjo bei staliaus profesijomis veikla.

Neakivaizdinis mokymas
Neakivaizdinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459 „Dėl 2013–2014 ir 2014–2015 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" dokumente išdėstytomis nuostatomis.
Neakivaizdiniu būdu besimokantys mokiniai reguliariai, kartą per savaitę, renkasi į mokyklos organizuojamas sesijas, nuosekliai mokosi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pagal patvirtintą konsultacijų tvarkaraštį.

Nuotolinis mokymas
Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459 „Dėl 2013–2014 ir 2014–2015 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" dokumente išdėstytomis nuostatomis.
Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai savarankiškai, jiems patogiu metu, atlieka užduotis virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE, dalyvauja pamokose pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį ar pagal poreikį bei galimybes atvyksta į konsultacijas trečiadieniais.

daugiau...
Įvertinkite:
(mažiausiai 100 simbolių) 0
Lankomumo statistika
Duomenų atnaujinimas